Digitalizace krok po kroku II.

Digitalizace
  • Jak monetizovat data
  • Profitabilní partnerství
  • Nové cesty pro inovace a růst

V předcházejícím článku jsme si přiblížili a doufám, že i dostatečně srozumitelně vysvětlili, co je API a jakým způsobem funguje. Dnes se podíváme na to, jaké výhody nám poskytuje.  

Ve stručnosti můžeme říct, že API nám pomáhá vytvářet vnitřní digitální svět, který je následně lehce automatizovatelný, upravovatelný a propojovatelný, ať už s interními (vnitropodnikovými), nebo externími aplikacemi (partnerů). 

Zdroj: 2021 State of the API Report

Zároveň vám API umožní monetizovat vaše data, jednodušeji navazovat profitabilní partnerství a otevírá nové cesty pro inovace a růst. 

6 důvodů, proč zavést API ekosystém i ve vaší firmě 

Přemýšlení o digitální transformaci zákonitě zahrnuje i přemýšlení o API. Níže se podíváme na několik nejzákladnějších oblastí, na které má implementace API ekosystému pozitivní dopad. Pojďme si společně rozebrat jednotlivé oblasti:  

API je cesta digitalizace a v prvním kroku je důležité  podívat se na celou věc z pohledu zákazníka.

Ekosystémová perspektiva vám pomůže vytvořit zákaznicky orientovaný pohled na vaše API. Zároveň vám bude nápomocná při vydefinování jeho hodnoty pro zákazníka.

Abychom nezůstali pouze u buzzwordů, je při digitální strategii důležité správné definování obchodního modelu. Nastínění celkového ekosystému vám pomůže pochopit nejvhodnější obchodní modely pro vaše produkty API.

Tyto obchodní modely musí jednak optimalizovat hodnotu pro zákazníky, ale na straně druhé i hodnotu pro vaši organizaci. Přemýšlejte v těchto intencích. 

Správně definovaný obchodní model znamená vědět, na jaký profil API se zaměřit. Jaké požadavky, ať už externí, nebo interní, bude naplňovat.

Řídit potřeby je zásadní pro efektivní digitální strategii. 

Poté, co získáte obraz o vašem budoucím ekosystému API, můžete snadněji identifikovat mezery v prodejních kanálech a potenciální nové segmenty zákazníků. 

Informace o tom, jakým způsobem v ekosystému proudí data, vám umožní najít nové příležitosti k vytváření a poskytování lepší hodnoty pro zákazníky. 

Pochopení závislostí a toku digitálních informací bude mít jednoznačně pozitivní dopad i do pochopení dodavatelských řetězců. Znalost vašeho API pomůže najít potenciální procesy pro zvýšení efektivity. 

Zmapování ekosystému API pro vaše produkty API, a dokonce i ekosystémů vašich partnerů a konkurentů vám pomůže využít všechny příležitosti k inovacím, které budou poháněny jak vnějšími, tak i vnitřními impulzy.

V třetím díle se podíváme na to, jak konkrétně postupovat, když se pouštíte na cestu digitální transformace. 

Další: