Digitalizace krok po kroku III.

Digitalizace krok po kroku
Digitalizace krok po kroku - díl 3
  • API může generovat až 90 % příjmů společnosti. 
  • 6 otázek, které pomohou rozhodnout o cestě k digitalizaci.

Loni jsme si něco málo řekli o základech digitalizace. Vysvětlili jsme si klíčový pojem, API, a zároveň i sérii výhod, které vám i vaší organizaci digitalizace může přinést. Pokud jste na základě předchozích dvou článků dospěli k poznání, že digitalizace je něco pro vás, dnešní článek vám pomůže se definitivně rozhodnout.  

Cílem je přiblížit si oblasti a problémy, které budete muset řešit. Digitalizace a digitální transformace nejsou o technologiích, jak si spousta lidí myslí, ale o lidech a jejich zažitých stereotypech.  

Víte, že… 

… společnosti na celém světě potvrzují, že benefity, které API přináší, jsou hmatatelné a měřitelné? Harvard Business Review zveřejnil studii, kde píše, že SalesForce generuje až polovinu svých příjmů prostřednictvím API a u společnosti expedia.com je to dokonce až 90 %. 

Pojďme se společně podívat na 6 otázek, které by si před zaváděním API strategie měl položit každý. 

1. Jsem připraven vytvořit prostředí (ať už lidského, softwarového, nebo procesního charakteru), které napomůže zavádění digitálních postupů a nástrojů?

Digitální transformace není primárně o technologiích. Digitální transformace je o lidech. Lidé budou muset přistoupit na změnu zavedených procesů. Víte, jak je těžké bojovat s notorickým „vždy jsem to dělal takto“ nebo „takto se to dělá už roky, tak co je na tom špatně“? Softwarové nástroje jsou až tím posledním, co budete muset řešit, a věřte, že to bude ta nejméně bolestivá část. 

2. Jsem připraven vytvořit strategický procesní model organizace, kterého se digitalizace bude bytostně dotýkat?

Přemýšlíte, že to delegujete na Frantu z IT? Chyba! Tuhle část si bude muset odpracovat vedení, ať se mu to líbí, nebo ne. Musíte být připravení na spoustu otázek, na které nebudete mít odpověď, protože jste o nich nikdy ani nepřemýšleli. Někdy to může být vyčerpávající a unavující, ale pokud tuto část zanedbáte a delegujete ji na již zmiňovaného Frantu z IT, nečekejte pozitivní změnu. 

Icons created by Flat Icons – Flaticon

3. Jsem připraven vytvořit operační procesní model organizace, který bude podléhat digitalizaci?

Máte strategický procesní model, solidní základ, na němž můžete začít stavět. Před vámi je ale další překážka: budete mít dostatek kapacity a ochotu svých podřízených pustit se do dalšího kroku, kterým je příprava procesního modelu? Máte a dokážete vyčlenit lidské kapacity, které na tom budou spolupracovat? Nebo vaši lidé s jazykem na vestě létají od úkolu k úkolu? Dobrý procesní model chce čas, znalosti a velké množství iterací pro vyladění: konec konců dobře vyladit motor pro závod potřebuje i každé správné závodní auto.  

4. Jsem připraven čelit změnám firemní kultury, které digitalizace přinese?

Digitalizace znamená přechod od domněnkologie k měřitelným výstupům. Na povrch začnou vyplouvat věci, které se vám možná nebudou líbit. Jste připraveni čelit nepříjemným skutečnostem, jež budou vyžadovat změnu návyků? Zvládnete se rozloučit s lidmi, kteří nebudou schopni akceptovat pravidla? Digitalizace nemá jen světlé stránky a vy se na to musíte připravit hned na začátku. 

5. Jsem připraven alokovat koncentrované úsilí svých lidí k řešení otázek digitalizace?

Digitalizace vás i vaše lidi bude stát úsilí. Pokud vám bude někdo tvrdit něco jiného, neříká pravdu. Nikdo to za vaše lidi neudělá. Jste připraveni na maraton? Digitalizace není sprint. Je to běh na dlouhou trať, který bude ukrajovat z vašich zdrojů a vyžadovat vaši neustálou pozornost. 

6. Je řízení organizace připraveno k digitalizaci?

Máte ve vedení digitální dinosaury, kteří si vše musí tisknout, kteří nevěří technologii a tvrdí, že před 30 lety, kdy žádné počítače nebyly, bylo vše lepší? Pokud ano, tak máte problém a bude lepší, když ho začnete řešit hned, protože vaši dinosauři pro vás budou velkou brzdou. Musíte je všechny dostat na svoji stranu: čím dříve, tím lépe. 

Krátký test přípravy na digitalizaci je u konce. Pokud jste na všechny otázky neodpověděli kladně, zamyslete se, čím to je. Jaké jsou příčiny? Jakmile je najdete, vyřešte je a udělejte kroky, které povedou k získání kladných odpovědí.  

V příštím článku si řekneme, jak na API strategii.

Další:

  • Digitalizace krok po kroku I.
  • Digitalizace krok po kroku II.